Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. Jesteśmy także największym związkiem zawodowym skupionym w 400-tysięcznej centrali Forum Związków Zawodowych. Związek został założony w 1995 r. i w tej chwili liczy ok. 80 000 członków. Działamy w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Struktura administracyjna naszego związku to 16 Regionów, obejmujących swoim zasięgiem województwa.

Statutowymi zadaniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są:

  • ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników
  • zabezpieczanie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji wszystkich pracowników.

Opiniujemy projekty ustaw oraz inne akty prawne w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Zajmujemy stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Nasi Członkowie aktywnie uczestniczą w dedykowanych tematyce ochrony zdrowia posiedzeniach Sejmu i Senatu, a także w licznych konferencjach naukowych czy szkoleniach.