17 lipca br. ukazało się w Dzienniku Ustaw (poz. 1255) rozporządzenie Ministra Zdrowia, które rozszerza zakres gwarantowanych świadczeń POZ o poradę pielęgniarki i położnej. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W załączniku nr 2 dodano część V: Warunki realizacji porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
W załączniku nr 3 dodano część IV: Warunki realizacji porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie – wersja PDF: <KLIKNIJ TUTAJ>