6 maja 2020 r. Przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia Pismo Związku w sprawie udzielenia wyjaśnień co do treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. z 2020r. poz. 775) oraz treści polecenia Ministra Zdrowia z dnia 29-04-2020r. wydanego Prezesowi NFZ. czytaj tutaj.

Publikujemy zatem otrzymaną odpowiedź. odp do OZZPiP na pismo z 06.05.2020.

Co to oznacza ?

Ograniczeniu, o którym mowa w Rozporządzeniu podlegają osoby udzielające świadczeń  pacjentom z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w jednoimiennych szpitalach zakaźnych lub w oddziałach wyodrębnionych. W oddziałach wyodrębnionych tylko do walki z Covid-19, na stanowisku, które wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentami. Osoba objęta ograniczeniem może w każdej chwili rozwiązać umowę o pracę wówczas ograniczenie będzie obowiązywało przez 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zakaz udzielania świadczeń pacjentom innym niż zakażonym nie powoduje braku możliwości wyboru dodatkowego miejsca pracy, a jedynie ogranicza go do udzielania świadczeń pacjentom z Covid-19.

Pracodawca nie ma obowiązku rekompensowania 100 % utraconych dochodów ale powinien przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenie pieniężne przewidziane w rozporządzeniu.

Rozrządzenie nie przewiduje sankcji za naruszenie warunków ograniczenia.

PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE POWYŻSZEGO ROZRZĄDZENIA (28 kwietnia 2020 r.) NIE OBOWIĄZYWAŁ ŻADEN AKT PRAWNY OGRANICZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W CZASIE PANDEMII.