Zalecenia GIS dla Pielęgniarek i Położnych

Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostały opracowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla Pielęgniarek i Położnych.Prezentujemy je poniżej.

Z kim współpracujemy?