Publikujemy zalecenia dotyczące zdejmowania i zakładania środków ochrony indywidualnej podczas opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-CoV-2- opracowane na zlecenie konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.