WŁADZE OZZPiP W KADENCJI 2022-2026

Odbywający się w dniach 26-27 września 2022 roku X Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wybrał władze Związku nowej kadencji 2022-2026:

ZARZĄD KRAJOWY

 • Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
 • Zofia Czyż – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • Dorota Ronek – II Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • Jolanta Januszczak – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Katarzyna Tymińska – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Ewa Jędzura – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Elżbieta Butkiewicz – Członek Prezydium OZZPiP
 • Iwona Darmach – Członek Prezydium OZZPiP
 • Agata Kaczmarczyk – Członek Prezydium OZZPiP
 • Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP
 • Mariola Semik – Członek Prezydium OZZPiP
 • Iwona Borchulska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Krystyna Ciemniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Edyta Głuszek – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Ireneusz Hajduk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Beata Jendra – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Patryk Korpal – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Bernarda Machniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Ewelina Machnica – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Paulina Mikita – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Renata Smok – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Beata Tomsza – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 • Barbara Wolna – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 • Jolanta Korbicka – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Alina Słysz – I Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Grażyna Gaj – II Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Barbara Bonisławska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Beata Maksymowicz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Joanna Mroczek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
 • Sebastian Nefej – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP