Ograny statutowe i kompetencje

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

PRZEWODNICZĄCA ZWIĄZKU

ZARZĄD KRAJOWY

PRZEWODNICZĄCA KKR

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

PREZYDIUM ZWIĄZKU

Zjazd delegatów regionu

Przewodnicząca regionu

Zarząd regionu

PRZEWODNICZĄCA KR REGIONU

KOMISJA REWIZYJNA REGIONU

Prezydium regionu

Ogólne zebranie członków

PRZEWODNICZĄCA

ZAKŁADOWEJ/ MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Zarząd

ZAKŁADOWEJ/ MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Komisja Rewizyjna

PREZYDIUM

ZAKŁADOWEJ/ MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ