W wyniku naszych działań do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zawarte w nim zapisy utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 ‼️‼️
Taki mechanizm ułatwi weryfikację prawidłowości dysponowania tymi środkami. Projekt można przeczytać pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323550/katalog/12621758#12621758

Nasze pismo skierowane wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia mogą Państwo przeczytać poniżej.