W związku z dyscyplinarnym zwolnieniem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu w Czerwonej Górze – Grażyny Majchrzak – informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z działającą w placówce organizacją zakładową Związku.
Apelujemy o prowadzenie konstruktywnego dialogu opartego na partnerstwie i poszanowaniu stron.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania i obrony praw pracowniczych, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Nie wyrażamy zgody na bezprawne zwalnianie liderów związkowych oraz łamanie ustawy o związkach zawodowych.Jesteśmy zaangażowani w sytuację oraz aktywnie wspieramy Region Świętokrzyski OZZPiP wraz z Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej, które w ramach swoich kompetencji mediują na rzecz zażegnania sporu. Oczekujemy przywrócenia do pracy Pani Grażyny Majchrzak na poziomie mediacji z władzami województwa.
Dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco.