Czy na naszym miejscu podpisalibyście taki dokument? Czy chcecie być współodpowiedzialni za dalszy dramat w publicznej ochronie zdrowia? –  takie pytania  dotyczące NIEporozumienia proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia zawarł w piśmie skierowanym 15.10.2021 roku do członków Zespołu Trójstronnego.


Warszawa, 14 października 2021 r.

 

P.T. Członkowie
Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

 Do wiadomości:
Minister Zdrowia

  Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia to, jak wiecie, blisko 600 tys. czynnych zawodowo pracowników publicznej ochrony zdrowia. Walczymy o warunki, które umożliwiają nam realizację potrzeb pacjentów i wykonywanie naszych obowiązków, czyli ratowanie i dbanie o ludzkie życie i zdrowie na najwyższym poziomie oraz w zgodzie z naszą wiedzą oraz umiejętnościami.

Sytuacja w systemie ochrony zdrowia ewidentnie pogarsza się, pandemia obnażyła skalę wszechobecnych problemów. Każdy z nas, zderzył się z problemem z dostępem do lekarza – tak pierwszego kontaktu jak i specjalisty, z długim oczekiwaniem na karetkę, trudnościami związanymi z wykonywaniem badań diagnostycznych i z długimi kolejkami do rehabilitacji.

Chcemy szybkiej poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Minister Zdrowia sprowadził nasze postulaty jedynie do kwestii podwyżek wynagrodzeń, co jest niezrozumiałe i opinię publiczną wprowadza w błąd. Zaprezentowane 7 października 2021 r. przez Ministra Zdrowia Porozumienie było osadzone na tak dużym poziomie ogólności i miało tak wielkie braki merytoryczne, że trudno je nawet uznać za projekt dokumentu. Szczegółowo punkt po punkcie przeanalizowaliśmy treść i wskazaliśmy, że to, co zostało napisane na tych kartkach, nie miało nawet podstaw, by nazywało się porozumieniem:

– nie było w żadnym punkcie uzgodnione z Komitetem, dlatego nazywamy go NIEPorozumieniem.

– nie zawierało żadnych zobowiązań Ministra, co czyniło je nieegzekwowalnym. Oznacza to, że nie dałoby się sprawdzić jego wykonania. Minister Zdrowia zadeklarował w wielu miejscach podjęcie inicjatywy ustawodawczej, oznacza to, że proces legislacyjny mógłby zostać jedynie rozpoczęty i nigdy nie zakończony. Nie znane są nadal wszystkie projekty ustaw ani nawet ich zawartość merytoryczna.

– pogarszało sytuację niektórych grup zawodowych;

– zawarte propozycje jednocześnie wskazywały na brak kompetencji i uprawnień w zakresie strategicznych decyzji budżetowych i ekonomicznych.

Całą analizę zawiera załącznik.

 

Szanowni Państwo,

 Czy na naszym miejscu podpisalibyście taki dokument? Czy chcecie być współodpowiedzialni za dalszy dramat w publicznej ochronie zdrowia? My jako czynni zawodowo pracownicy publicznej ochrony zdrowia widzimy, że każdego dnia sytuacja staje się gorsza i coraz trudniej opiekować się pacjentami.

Zmagając się każdego dnia z niedomogami systemu i dramatem naszych pacjentów tkwiących w kolejkach, po wyczerpaniu formuły spotkań z wiceministrem powołanym do prowadzenia z nami dialogu, zwróciliśmy się do Premiera Rządu RP z prośbą o spotkanie.
W naszej ocenie Minister Zdrowia potrzebuje wsparcia merytorycznego, szczególnie w zakresie strategicznego planowania finansowego. Porozumienie, które przekazaliśmy Premierowi przekazujemy również i Państwu, Członkom Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

To porozumienie to rozsądna propozycja do dalszych rozmów. Jesteśmy przekonani, że nie będziecie działali wbrew postulatom poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
Ta aktywność wymaga krytycznego myślenia i dyskusji z Ministrem Zdrowia, dlatego dla dobra publicznej ochrony zdrowia powinniście poprzeć i wspierać wszystkie działania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

W załączeniu przedstawiamy Państwu (w jednym pliku):

  1. Projekt Porozumienia intencyjnego Ministra Zdrowia z dnia 7.10.2021 r.
  2. Uwagi Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia do projektu Porozumienia intencyjnego Ministra Zdrowia z dnia 7.10.2021 r.
  3. Projekt Porozumienia opracowany przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia z dnia 13.10.2021 r.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia