Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani po dzisiejszym (23 września 2021 r.), kolejnym już spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie miało służyć wypracowaniu drogi realizacji postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.


Warszawa, 23 września 2021 r.

KOMUNIKAT

Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani po dzisiejszym, kolejnym już spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie miało służyć wypracowaniu drogi realizacji postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.

Ze strony rządu nadal nie padły żadne konkretne propozycje. Dodatkowo materiały przesłane wczoraj przez Ministra Zdrowia zawierają błędy merytoryczne.

„Kosmiczna” kwota wzrostu kosztów, o której często i chętnie mówi Minister Zdrowia, przykładowo zawiera także obecnie wypłacane wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, a więc jest sztucznie zawyżona. Nazywając rzecz po imieniu – to niestety jest zwykła manipulacja.

Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane, a przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia grają na zwłokę. Jakość przygotowania merytorycznego przedstawicieli Ministra Zdrowia także pozostawia wiele do życzenia: brak odpowiedzi na pytania, materiały z wyliczeniami są niepełne, dane wynikają z obliczeń na podstawie zablokowanych hasłem i ukrytych formuł w plikach, itp. Błędy są oczywiste. Na przykład w wyliczeniach kosztów wzrostu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wszystkich dentystów, z których blisko 90 procent nie pracuje w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Powinniśmy zintensyfikować dialog. Zaproponowaliśmy kolejne spotkanie już jutro oraz wprowadzenie po 2 neutralnych obserwatorów z każdej strony, którzy, jako osoby niezaangażowane w protest, będą mogli ocenić jakość i tempo negocjacji. Niestety, propozycja spotkania jutro została odrzucona, a obecność obserwatorów zewnętrznych poddana w wątpliwość.

Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia dla wszystkich Polek i Polaków.

Wracamy do Białego Miasteczka. Pacjenci i medycy dalej czekają na skuteczne rozwiązania dla zdrowia Polaków, których Rząd RP dotąd nie zaproponował.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia