PROTEST 11 WRZEŚNIA: Odpowiedź przesłana do Kancelarii Prezydenta RP

“(…) Jesteśmy przekonani, że wielu błędnych decyzji udałoby się uniknąć, gdyby doszło do spotkania z Panem Prezydentem, o które wnioskowaliśmy kolejnymi pismami już od 29 marca br. i przez ponad pięć miesięcy nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.”

WIDZIMY SIĘ NA PROTEŚCIE 11 WRZEŚNIA!


Karpacz, 8 września 2021 r.

 

Pani Grażyna Wereszczyńska
Dyrektor
Biuro Dialogu i Korespondencji
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane 6 września br. do przedstawicieli zawodów medycznych prosimy o doprecyzowanie, czy spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP odbędzie się z udziałem Pana Prezydenta.

Z otrzymanego zaproszenia i wypowiedzi Pani Minister Bogny Janke, zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, wynika, iż to Pani Minister będzie prowadzić spotkanie, a następnie przekaże  z niego relację Panu Prezydentowi.

W naszej ocenie powaga sytuacji wymaga, aby Pan Prezydent, jako najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, osobiście podjął zdecydowane działania na rzecz ratowania ochrony zdrowia w Polsce przed całkowitym paraliżem. Jesteśmy przekonani, że wielu błędnych decyzji udałoby się uniknąć, gdyby doszło do spotkania z Panem Prezydentem, o które wnioskowaliśmy kolejnymi pismami już od 29 marca br. i przez ponad pięć miesięcy nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Uważamy, iż obecność Pana Prezydenta na spotkaniu jest konieczna ze względu na skalę obecnych problemów w ochronie zdrowia oraz destrukcję i chaos . Jeżeli pierwszym krokiem w kierunku naprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia będzie poprowadzenie przez Pana Prezydenta spotkania przedstawicieli wszystkich zawodów naszej branży, bez pomijania kogokolwiek, to podkreślamy, że jesteśmy gotowi na takie spotkanie.

Zaproponowanie terminu spotkania z Panem Prezydentem pozostawiamy Kancelarii zaznaczając, iż do piątku 10 września uczestniczymy w Forum Gospodarczym w Karpaczu, m.in. oczekując na spotkanie z Panem Premierem oraz Ministrem Zdrowia. Ponadto, jako Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w sobotę 11 września w Warszawie organizujemy największy od wielu lat protest wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

W imieniu
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
Pracowników Ochrony Zdrowia

 

Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Artur Drobniak
Wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej