PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ POPIERA PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

26 maja 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 63/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych wobec lekceważenia przez władze publiczne uzasadnionych postulatów środowisk medycznych dotyczących określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia.

Zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym jest warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych kadr medycznych i tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o okazanie solidarności i wsparcia protestującym.