Pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pisma, które zostały skierowane do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w dn. 26 października 2018r. dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r. i anonimowych komunikatów do świadczeniodawców w sprawie sposobu wykorzystania środków na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

⇓⇓⇓

[ PRZECZYTAJ PISMA ]

 

Z kim współpracujemy?