PILNE INFORMACJE Z RZESZOWA !!
➡️ Informujemy, że pozew wobec Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy KSW nr 2 w Rzeszowie został WYCOFANY !!
➡️ Ponadto, liderki związkowe ze ZPOA zostały PRZYWRÓCONE DO PRACY !!
➡️ Wypłaty OWU dla pielęgniarek i położnych zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia (z dn. 5 marca 2019 r.) zostaną UREGULOWANE DO 16.03.2020 !!

Dziękujemy i Gratulujemy !!