Zauważając  nasilające się akty agresji wobec personelu pielęgniarskiego Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierował 31.10.2019 wniosek do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań mających na celu zobligowanie podległych mu  podmiotów leczniczych do wywieszenia w miejscu dobrze widocznym dla wszystkich obecnych w danej jednostce informacji o przysługującej pielęgniarkom ,położnym oraz innym pracownikom medycznym ochronie przewidzianej funkcjonariuszom publicznym w raz z informacjami o sankcjach grożących za znieważenie czy napaść przewidzianych w kodeksie karnym.

Zwracamy uwagę że nasz wniosek został przesłany do Ministra Zdrowia 31 października 2019 roku a w nocy z 3 na 4 listopada 2019 miał miejsce kolejny akt agresji. Szeroko opisywany w mediach atak na personel  na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Mirowskiej w Częstochowie.Kiedy to młody mężczyzna przywieziony na oddział był agresywny wobec personelu. Po oswobodzeniu się z pasów , wymachiwał nożem , a nawet posunął się do tego że przyłożył pielęgniarce nóż do szyi grożąc jej przy tym śmiercią.