OŚWIADCZENIE
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 

Wobec pojawiających się materiałów medialnych, które wypaczają obraz działalności naszej organizacji i dotychczasowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, stanowczo oświadczamy, że pojawiające się zmanipulowane informacje na portalu pielęgniarek i położnych są próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz jawną prowokacją mającą na celu osłabienie protestu zaplanowanego na 11 września 2021r. i wpisują się w negatywną narrację Ministerstwa Zdrowia wobec naszego Związku.

Przypominamy i podkreślamy:

  1. Nasz Związek nigdy nie był twórcą siatki płac do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  2. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował rządowych projektów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  3. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował obecnego kształtu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  4. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował aktualnego podziału grup zawodowych i wielokrotnie wnosił o ich zmianę.
  5. Ministerstwo Zdrowia nigdy nie wyjaśniło, w jaki sposób ustaliło współczynniki pracy pielęgniarek i położnych w swoich projektach.
  6. Organizacjami, które OD POCZĄTKU AKCEPTOWAŁY WSZYSTKIE projekty rządowe dot. najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia są: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i organizacje pracodawców.

Publikowanie lub powielanie nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd, bądź przywoływanie faktów, które obecnie nie mają miejsca w ramach rozmów przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ze stroną rządową, spotka się z reakcją i spowoduje podjęcie zdecydowanych kroków prawnych.

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do dokumentów źródłowych, które publikujemy na stronie internetowej Związku.

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych


Dokumenty źródłowe [linki do plików w formacie .pdf]: