W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicielek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Zakładowych Organizacji Związkowych działających przy Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wiceministrem Zdrowia Sławomirem Gadomskim.

Z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w spotkaniu uczestniczyły: Przewodnicząca Zarządu Krajowego Krystyna Ptok, Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego, Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy RCKiK w Łodzi, Teresa Sadownikow – Członek ZOZ OZZPiP w Lublinie oraz Jadwiga Kapusta – Przewodnicząca ZOZ OZZPiP w Krakowie.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w spotkaniu uczestniczyli: Minister Sławomir Gadomski, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, Przedstawicielki Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicielki Narodowego Centrum Krwi.

Głównym tematem spotkania była sytuacja zawodowa pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, między innymi:

  • czas pracy pielęgniarek w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (praca w soboty i niedziele i zasady rekompensaty dni wolnych i wypłaty nadgodzin za tę pracę)
  • zbyt niska liczba personelu pielęgniarskiego w stosunku do ilości wykonywanych zadań,
  • trudne warunki pracy na ekipach wyjazdowych, w Punktach Pobrań i Działach Pobierania w siedzibach RCKiK,
  • przymuszanie pielęgniarek w RCKiK do pracy niezgodnej z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o służbie krwi)
  • porozumienie podpisane pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, OZZPiP i NRPiP (punkt 13 Porozumienia, dotyczący placówek podległych Ministerstwu Zdrowia)
  • wprowadzenie do Krajowej Radzie Krwiodawstwa przedstawicieli grupy zawodowej pielęgniarek i położnych

Jolanta Korbicka

Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ekspert OZZPiP ds. krwiodawstwa i krwiolecznictwa