AKTUALNOŚCI

Pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pisma, które zostały skierowane…
29 października 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

Wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych przebywających na zwolnieniach

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości dalszej…
25 października 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

Poparcie w wyborach samorządowych

Szanowni Państwo,
Z pełnym przekonaniem, że nasza Organizacja…
10 października 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

Opinia OZZPiP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów

Po zapoznaniu się z przekazanymi do konsultacji społecznych…
20 sierpnia 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

List otwarty do Przewodniczącego NSZZ “Solidarność”

W załączeniu przedstawiamy List otwarty Ogólnopolskiego Związku…
14 sierpnia 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

Notatka ze spotkania przedstawicieli Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zrzeszonych w OZZPiP z Ministrem Zdrowia

W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się…
2 sierpnia 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

W obliczu powszechnego poruszenia panującego wśród przedstawicieli…
26 lipca 2018/Autor Aleksandra Ferfecka

Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego z dnia 04.07.2018 r .

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji wdrożenia…
19 lipca 2018/Autor Aleksandra Ferfecka