W związku z docierającymi do nas sygnałami o rozbieżnościach w realizacji porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dnia 14.11.2018 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego.

Przed posiedzeniem przeprowadzono analizę w naszych organizacjach na terenie całego kraju, na podstawie której prowadzono na Zarządzie rozmowy z Ministrem Zdrowia i skierowano pismo z uwagami.

W treści zgłoszone zostały cztery główne problemy:

📌Podnoszenie wynagrodzeń tylko na czas określony i tylko o minimalną kwotę tj. do wysokości 1100 zł.
📌Zaniechanie procedury uzgadniania trybu podziału środków przekazanych przez NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
📌 Brak jednolitej interpretacji ze strony Ministerstwa Zdrowia na temat pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
📌 Niezrozumiałe zasady podziału środków finansowych z NFZ przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w zakresie różnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji prosimy o zgłaszanie się do Przewodniczących swoich macierzystych organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Pełna treść pisma znajduje się w Strefie członka OZZPiP