MEDYCY POD SEJMEM:
KOLEJNY RAZ ZOSTALIŚMY PONIŻENI.
PRZEGRANA BITWA NIE OZNACZA PRZEGRANEJ WOJNY!

We wtorek 15 czerwca 2021 r. odbyło się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

NIE DAMY SIĘ PODZIELIĆ. W JEDNOŚCI SIŁA!

Od godz. 11.00 przed Sejmem na manifestacji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zebrało się blisko 2500 osób przybyłych z całej Polski. Pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych przyjechali do Warszawy, by „pilnować” posłów podczas głosowań nad poprawkami Senatu.

W wystąpieniach przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i niemedycznych wybrzmiewała nadzieja, że posłowie zaakceptują zmiany wprowadzone przez Senat, będące pierwszym krokiem do poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

POLITYCY NIE PRZESZLI TESTU WIARYGODNOŚCI

Po wielokrotnym przekładaniu głosowań Sejm w końcu zajął się tą tak ważną dla ochrony zdrowia ustawą. Okazało się, że poprawki Senatu zostały odrzucone – kluczowa poprawka nr 3 została odrzucona przez 229 posłów Prawa i Sprawiedliwości wspartych, niestety, przez 3 innych posłów (Korwin-Mikke Janusz, Kołakowski Lech, Mejza Łukasz), których głosy były przeważające i decydujące w tej sprawie. Tym samym tych 232 parlamentarzystów nie przeszło TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKA.

Nasze środowisko szczególnie bulwersuje wspomnienie ubiegłorocznych oklasków dla nas za walkę z pandemią zestawione z wczorajszymi głosowaniami w Sejmie. Przeciwko poprawkom Senatu zagłosowali politycy PiS związani z ochroną zdrowia: były minister zdrowia Łukasz Szumowski,  byli wiceministrowie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i Bolesław Piecha, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, endokrynolog Czesław Hoc, lekarz chorób wewnętrznych Katarzyna Sójka, internistka, alergolog i pulmonolog Anna Dąbrowska-Banaszek, lekarka rodzinna Elżbieta Płonka i farmaceuta Paweł Rychlik.

PRZEGRANA BITWA NIE OZNACZA PRZEGRANEJ WOJNY

W piątek 18 czerwca br. zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który zatwierdzi dalsze działania protestacyjne i strajkowe w walce o godne warunki pracy i płac.

NIE MA GODNYCH WYNAGRODZEŃ – NIE MA MEDYKÓW – NIE MA LECZENIA!

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych