UWAGA! MANIFESTACJA POPARCIA DLA POPRAWEK SENATU – 22 i 23 czerwca 2022

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

Komunikat prasowy:

 „48 GODZIN DYŻURU POD SEJMEM – PATRZYMY POSŁOM NA RĘCE”
22 i 23 czerwca 2022

MANIFESTACJA POPARCIA DLA POPRAWEK SENATU
do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

W środę 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 przed Sejmem rozpocznie się manifestacja w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Decyzję o organizacji manifestacji w tym czasie podjął na posiedzeniu nadzwyczajnym Zarząd Krajowy OZZPiP.

Zgromadzenie publiczne przed Sejmem zostało zgłoszone przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – początek: środa 22 czerwca 2022, godz. 10:00, planowane zakończenie: czwartek 23 czerwca 2022, godz. 24:00.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w manifestacji w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poprzez udział w manifestacji chcemy zaapelować do wszystkich Posłanek i Posłów o poparcie poprawek Senatu do ustawy, przyjętych przez  Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2002 roku, które dotyczą przede wszystkim:

  • gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,
  • uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,
  • bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,
  • zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25 – co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 1 415,63 zł.

Rekomendacja pracowników ochrony zdrowia: PRZYJĄĆ WSZYSTKIE POPRAWKI SENATU

Przyjęcie przez Sejm poprawek Senatu będzie krokiem w kierunku poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

Gdy NIE MA GODNYCH WARUNKÓW PRACY to NIE MA MEDYKÓW W PUBLICZNEJ OCHRONIE ZDROWIA i NIE MA LECZENIA!

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP