Warszawa, 07.09.2020: Umocowani przedstawiciele związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne, uczestniczące w Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM) postanowili na spotkaniu w dniu 4 września 2020 roku w Warszawie o zmianie dotychczasowej formuły współpracy. To oznacza rozwiązanie Porozumienia Zawodów Medycznych z dniem 4 września 2020 roku. Od tej pory nikt nie może występować w imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych, przedstawiać stanowiska i opinii PZM ani posługiwać się znakiem graficznym (logo) PZM. Dotyczy to również stron internetowych.
Związki zawodowe skupione dotychczas w PZM zapowiadają dalszą współpracę ze sobą ale w innej formule niż PZM, bardziej elastycznej, nie wymagającej jednolitego stanowiska wszystkich związków w określonej sprawie.