KOMUNIKAT
PO ROZMOWACH
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z MINISTREM ZDROWIA ADAMEM NIEDZIELSKIM

 

W poniedziałek 17 maja 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się̨ spotkanie delegacji władz Związku z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, na które OZZPiP zaprosił przedstawicieli Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Do spotkania doszło w związku z postawionym przez OZZPiP w ubiegły czwartek (13.05.2021) Ministrowi Zdrowia ultimatum na przedstawienie ostatecznych rozwiązań dotyczących przygotowywanych zmian zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych.

Tuż przed rozpoczęciem rozmów okazało się̨, że bez wiedzy i zgody wnioskodawcy spotkania Minister Zdrowia „doprosił” do udziału w rozmowach przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tym samym jako niezależny w swojej działalności związek zawodowy zostaliśmy przez Ministra Zdrowia pozbawieni możliwości indywidualnego spotkania ze stroną rządowa. Uzgodnione spotkanie nie miało być obradami Zespołu Trójstronnego, którego dzisiejsze posiedzenie zostało zresztą odwołane.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych uznali taki tryb poszerzania przez Ministra grona osób uczestniczących w rozmowach za nielicujący z urzędem ministra w rządzie RP.

Podczas ogłoszonej przerwy delegacja OZZPiP przeprowadziła telefoniczne konsultacje z członkami Zarządu Krajowego, w wyniku których podjęto decyzję o opuszczeniu spotkania. W tych okolicznościach rozmowy ostatniej szansy zostały zerwane.

W związku z takim przebiegiem dzisiejszych rozmów Krystyna Ptok, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwróciła się̨ do Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych z wnioskiem o pilną interwencję w tej sprawie Rady Dialogu Społecznego. W opinii przewodniczącej OZZPiP prowadzenie dialogu z Ministerstwem Zdrowia jest nieefektywne. Rada Dialogu Społecznego stanowi ostatnią szansę na realny dialog środowisk związkowych z rządem.

Zerwanie rozmów z Ministrem Zdrowia nie zmienia planu działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – obrady nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZPiP, na których będzie ustalany harmonogram kolejnych działań podejmowanych przez Związek, będą kontynuowane we wtorek 18 maja 2021 r.

Za Zarząd

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 17.05.2021 r.