Komunikat: NIKT POSTRONNY NIE BĘDZIE NARZUCAŁ NASZEMU ZWIĄZKOWI, CO MAMY ROBIĆ

W mediach pojawiają się kolejne zmanipulowane informacje, które są nie tyle próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, co wprost uderzają w interesy pielęgniarek i położnych oraz ich żądania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy.


Warszawa, dnia 03.09.2021 r.

 

KOMUNIKAT
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 

W mediach pojawiają się kolejne zmanipulowane informacje, które są nie tyle próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, co wprost uderzają w interesy pielęgniarek i położnych oraz ich żądania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy. Nie chcemy nikomu narzucać narracji Związku, a pragniemy jedynie, by każdy samodzielnie dokonał analizy pojawiających się w przestrzeni medialnej, często nierzetelnych, przekazów oraz sam wyciągnął wnioski i zbudował rzeczywisty obraz sytuacji.

Nasuwają się pytania, na które prosimy, by każdy samodzielnie odpowiedział:

  • Komu zależy na rozbijaniu wielkiej wspólnej manifestacji pracowników ochrony zdrowia zaplanowanej na 11 września 2021?
  • Dlaczego osoby postronne zmierzają swymi działaniami do osłabienia manifestacji w dniu 11 września 2021 r., której celem jest zmiana złej i niesprawiedliwej ustawy Niedzielskiego?
  • Kto w istocie skłóca nasze środowisko i komu najbardziej zależy na tym, by żądania płacowe pielęgniarek i położnych nie były słyszalne i nie zostały spełnione?
  • Jaki cel przyświeca osobom, które starają się niszczyć oraz zakłócać działania Związku, który będąc reprezentowanym poprzez Forum Związków Zawodowych, JAKO JEDYNY nie zaakceptował zmian w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych oraz siatki płac autorstwa Ministerstwa Zdrowia? Związki, które wyraziły zgodę na taką ustawę to: NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

NIKT POSTRONNY – BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONĄ ROLĘ CZY FUNKCJE – NIE BĘDZIE NARZUCAŁ NASZEMU ZWIĄZKOWI, CO MAMY ROBIĆ I KTO BĘDZIE NASZYM LIDEREM!

JESTEŚMY NIEZALEŻNĄ ORGANIZACJĄ, NIGDY NIE PODDAJEMY SIĘ I WALCZYMY NADAL!

DLATEGO, JEŚLI CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA SIEBIE, ZRÓB TO!

PRZYJEDŹ 11 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO WARSZAWY,
POKAŻ SWOJE NIEZADOWOLENIE TAM,
GDZIE SĄ AUTORZY TEJ ZŁEJ USTAWY!

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP