Informujemy, że dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkanie w sprawie agresji wobec pielęgniarek i położnych i sposobów jej przeciwdziałania odbędzie w dniu 7.02.2020 r.

W spotkaniu wezmą udział
🖊przedstawiciele Związku,
🖊pracodawców,
🖊Ministerstwa Zdrowia
🖊Policji

Ponadto, w związku z powtarzającymi się przypadkami umarzania postępowań w sprawie naruszenia nietykalności osobistej pielęgniarki / położnej (zawodów korzystających z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych! ) wystąpiliśmy o obecność na ww. spotkaniu przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.