Przewodnicząca Krystyna Ptok przekazuje bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.