COVID-19 nową chorobą zawodową personelu medycznego ? Rozwiewamy wątpliwości.

Ponieważ mamy dużą liczbę telefonów z prośbą o wyjaśnienienie informacji przekazywanych przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych jakoby uznano COVID 19 jako chorobę zawodową lekarzom, a pielęgniarkom nie – wyjaśniamy.

Informujemy, że ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej  nastąpiła nadinterpretacja.
W piśmie Ministerstwa Zdrowia jest informacja że COVID- 19 ujęto w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych i nic ponad to się nie zmieniło.Apel Naczelnej Izby Lekarskiej nic nie zmienił w ustawie dotyczącej chorób zawodowych.

Pojawiające się doniesienia prasowe tylko potwierdzają tą błędna interpretacje.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych trzykrotnie już występował z pismem o uznanie COVID jako chorobę zawodową i było to dużo wcześniej niż pojawił się ww. apel izb lekarskich.

Stan na dzień dzisiejszy wygląda tak, że COVID 19 został wpisany w katalog chorób zakaźnych w lutym 2020 roku. COVID-19 wg. niej nie jest choroba zawodową samą w sobie może być jedynie uznane że konkretny pracownik miał chorobę zawodową COVID pod warunkiem trwałego lub długotrwałego (przyjnajmniej 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu w wyniku przebycia zakażenia. Uznanie choroby zawodowej dla konkretnego pracownika jest decyzją administracyjną SANEPIDu i jest poprzedzone całym procesem udowodnienia że było to związane z wykonywaniem pracy zawodowej.

Z kim współpracujemy?