Zarząd Krajowy OZZPiP skierował do Pracodawców  16.04.2020 r. apel o ludzkie traktowanie pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych kolejny raz w czasie epidemii SARS COV-2. kieruje apel do Pracodawców o ludzkie traktowanie pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Aktualna sytuacja jest wyjątkowa i na całym świecie wzbudza w społeczeństwach obawy, lęki i frustrację. Te emocje towarzyszą także nam pracownikom; zaniepokojeni jesteśmy o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, a także o nasze i ich  życie i  przyszłość.

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Położni   są świadomi swoich obowiązków, jakie spoczywają na nich w związku z ratowaniem życia i zdrowia pacjentów chorujących na COVID-19. W tych warunkach, coraz dotkliwiej, odczuwają trwające dekadami niedofinansowanie ochrony zdrowia.

Obecna sytuacja i obowiązujące w stanie epidemii przepisy prawa stwarzają niestety niektórym Pracodawcom dogodne warunki do podejmowania bezdusznych decyzji. Nierzadko na podstawie tych przepisów, wydają zarządzenia, na mocy których  wprowadzają na terenie zakładu pracy tzw. „postojowe”  w trybie art.81 KP , a przecież NFZ finansuje szpitale na niezmienionym poziomie,  dodatkowo szpitale jednoimienne otrzymują zwiększone  finansowanie.

 Takie działanie Pracodawców postrzegamy jako skandaliczne, tym bardziej że ochrona zdrowia w Polsce znajduje się  w sytuacji permanentnego niedoboru kadr medycznych.

  • NIE MA NASZEJ ZGODY NA BEZDUSZNE, BIUROKRATYCZNE PODEJŚCIE DO PRACOWNIKÓW  POPRZEZ OBNIŻANIE WYNAGRODZEŃ .
  • OCZEKUJEMY NA PODWYŻKI Z TYTUŁU WALKI Z COVID-19 .
  • NIE GODZIMY SIĘ NA KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI DOKONYWANE KOSZTEM NASZYCH GRUP ZAWODOWYCH
  • NIE GODZIMY SIĘ NA WYMUSZANIE NA PRACOWNIKACH PODPISYWANIA PRZERÓŻNYCH  NIEKORZYSTNYCH OŚWIADCZEŃ  OBEJMUJĄCYCH SFERĘ SOCJALNO – BYTOWĄ.

Wykorzystywanie sytuacji epidemii w kraju do działań godzących w pracowników jest działaniem antypracowniczym i  „po ludzku” zwykłą niegodziwością.

Zarząd Krajowy OZZPiP