OZZPIP skierowało pismo 27.03.2020 r. do Wojewodów w całej Polsce w następujących kwestiach:
GIS wydał zalecenia dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa obejmując nimi w pierwszej kolejności pracowników podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie COVID-19. W grupie tej są zatem pielęgniarki i położne.
Wniosek o zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny osób na których został nałożony taki obowiązek decyzją powiatowego inspektora sanitarnego, w tym obowiązek zapewnienia przez wojewodę odpowiednich pomieszczeń do odbywania kwarantanny, odpowiedniego wyposażenia tych pomieszczeń oraz skierowania do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Ustalenia jednolitego postępowania wobec osób – pracowników medycznych, którzy po przebytej chorobie COVID-19 są wypisywani ze Szpitali bowiem ich stan uległ już znacznej poprawie, a mimo to wykonywane testy potwierdzają nadal obecność wirusa COVID-19.
OZZPIP uważa, że bezpośrednio lub w bliskim sąsiedztwie szpitali powinny być tworzone przez Wojewodów dla pracowników medycznych kończących swoje zmiany w szpitalu hotele lub inne miejsca noclegowe w których by mogli – DOBROWOLNIE – pozostać celem odpoczynku i przygotowania do ponownej pracy.