Przedstawiamy pisma skierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Zwracamy uwagę, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych już 19.03.2020 wnioskował do decydentów, że koniecznym jest znowelizowanie ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205) i zrównanie zakażenia i skutków zakażenia pracowników medycznych koronawirusem SARS-Cov-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych z wypadkiem przy pracy, a w konsekwencji ustalanie i wypłacanie na rzecz tych pracowników identycznych świadczeń jak z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Prosimy o zapoznanie się z pismami:

  1. Pismo do Ministra Zdrowia z dn. 16 marca 2020r. [pdf]
  2. Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (takie samo pismo przekazaliśmy także Minister Rozwoju Jadwidze Emilewicz) z dn. 19 marca 2020r. [pdf]
  3. Pismo do Premiera RP i Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2020r. [pdf]
  4. Pismo do Premiera RP i Ministra Zdrowia (uwagi do projektu Tarczy Antykryzysowej) które przekazaliśmy również wszystkim klubom parlamentarnym z dn. 23 marca 2020r. [pdf]