SPOTKANIE ROBOCZE W NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI

W środę 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się spotkanie przewodniczącej Krystyny Ptok oraz wiceprzewodniczących Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z prezesem NIK Marianem Banasiem i dyrektorami departamentów NIK.

Przedstawiliśmy problemy z zakresu ochrony ze szczególnym naciskiem na problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych dotyczące warunków pracy i warunków płac, a także zmieniającej się demografii w zatrudnieniu. W konsekwencji spotkania przekazaliśmy pisemne wystąpienie obejmujące 31 obszarów do rozważenia ewentualnej kontroli.

Zwrotnie uzyskaliśmy informację, że spotkanie będzie przyczynkiem do kolejnych działań kontrolerskich NIK. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z kierownictwem NIK.