Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera postulaty zgłaszane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczących warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzenia. Zapraszamy poniżej do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZL.

Przeczytaj pismo poparcia OZZL dla OZZPiP [KLIK]