Przypominamy, iż uchwałą nr 10 VII Sprawozdawczo Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPiP z 11 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 13/V/2013 Zarządu Krajowego OZZPiP  z 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia kalendarza wyborczego wybory przewodniczącego, członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Delegatów Regionu w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku odbywają się w terminie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Załączniki do pobrania:

Zestaw dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego znajduje się w zakładce Zebranie sprawozdawczo-wyborcze [KLIK!]