Władze krajowe

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

 

 

 

 

 

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący OZZPiP

Zofia Czyż – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Ronek – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Iwona Borchulska – Rzecznik Prasowy OZZPiP

Danuta Bazylewicz – Członek Prezydium OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  –Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Lilianna Pietrowska – Członek Prezydium OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Kalandyk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Kowalewska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Maria Olszak-Winiarska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Barbara Smarszcz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Izabella Szczepaniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Katarzyna Tymińska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Janina Zaraś – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

Jolanta Kwas – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Bernarda Machniak – I Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Elżbieta Mamińska – II Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Anna Nasiłowska –Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Grażyna Kuczyńska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Ewa Rygiel – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Alina Słysz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Z kim współpracujemy?