Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZPiP

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Kalandyk – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Małgorzata Szymankiewicz – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska– Rzecznik Prasowy OZZPiP

  • adres e-mail: h.peplinska@ozzpip.pl
  • nr telefonu:  572 228 608

Krystyna Ciemniak – Członek Prezydium OZZPiP

Alicja Hryniewicka –Członek Prezydium OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Prezydium OZZPiP

Maria Olszak-Winiarska – Członek Prezydium OZZPiP

  • adres e-mail: m.winiarska@ozzpip.pl
  • nr telefonu:  608 057 819

Janina Zaraś – Członek Prezydium OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Zofia Czyż – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Hnat – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Michał Kabat – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Danuta Kosecka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Maszczyk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Lilianna Pietrowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Krystyna Ptok – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Ronek – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

adres e-mail: m.semik@ozzpip.pl

nr telefonu:  602 134 042

Sławomir Smolski – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

adres e-mail: s.smolski@ozzpip.pl

nr telefonu:  600 266 189

Izabella Szczepaniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Celina Rachlewicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

  • adres e-mail: c.rachlewicz@ozzpip.pl
  • nr telefonu:  662 044 311

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Elżbieta Mamińska – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Bernarda Machniak – Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Alicja Sierzputowska – Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Małgorzata Aulejtner –Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Danuta Bazylewicz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Marek Marcinkiewicz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Agata Nocuń – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP