Jest nam niezwykle miło poinformować, że pani Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego OZZPiP, otrzymała tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy w województwie pomorskim”, przyznanego przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku.

Jest to jednoznaczny dowód szacunku i uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony prawnej pracy. Bardzo cieszymy się, że tytuł ten otrzymała pielęgniarka i aktywna działaczka OZZPiP na terenie nie tylko Regionu Pomorskiego, ale całego kraju.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej jak i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!