Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego OZZL w sprawie akcji protestacyjnej OZZPiP