Data: 9 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Miejsce: Sala A, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Ze strony FZZ w posiedzeniu udział wzięli:

  • Jan Polaczek
  • Krystyna Ptok (ekspert)
  • Longina Kaczmarska

Gościem posiedzenia była Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zaproszona z inicjatywy Przewodniczącej Krystyny Ptok.

Agenda:

Przewodniczący posiedzenia: Lubomir Jurczak

Tematyka posiedzenia:

  1. Państwowe Ratownictwo Medyczne – informacja Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów dotycząca wniosków partnerów społecznych.
  2. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą w związku z migracjami personelu i zmianą systemu emerytalnego.
  3. Sprawy różne: wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – normy prawne i zagadnienia szczegółowe

Ad. 1)

 – Państwowe Ratownictwo Medyczne – informacja Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów dotycząca wniosków partnerów społecznych Ministerstwo Zdrowia przekazało informację na piśmie ( informacja o tym, że w budżecie została zapisana kwota 177 milionów złotych (rezerwa nr. 44) na  zespoły ratownictwa medycznego – w tym na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w zespołach ratownictwa medycznego).

 Zakres podwyżki jest w gestii Ministerstwa Zdrowia. Minister Tombarkiewicz przesłał również materiały mówiące o tym, że postanowienia dotyczące ratownictwa medycznego są zgodne z prawem unijnym (podmioty zagraniczne nie będą traktowane inaczej niż podmioty polskie).

NSZZ Solidarność: Pieniądze z rezerwy budżetowej są na trzy miesiące. Wojewoda musi potem wystąpić o środki po następnych trzech miesiącach. Nie wiadomo co z umowami. Do kiedy będą aneksowane? Finansowanie budzi niepokój – dysponenci mogą podpisywać umowy na 3 miesiące. Chcemy aby pisemnie odpowiedziano nam w jakim trybie odbywać będą się podwyżki dla ratowników medycznych.

Ministerstwo Zdrowia: Umowy na finansowanie zawarte są w 15 województwach na trzy miesiące (do 30.czerwca 2018r. – wtedy kończą się umowy). Okres kontraktacji będzie wyrównany we wszystkich województwach.

Konfederacja Lewiatan: nie zgadzamy się z interpretacją zapisów przesłanych przez MZ. Co się dzieje z pieniędzmi grupy ratowników, którzy nie pracują w ratownictwie medycznym (np. pracujących w izbach przyjęć)? Prośba o przygotowanie odpowiedzi na piśmie.

Ad.2)

Prezentuje Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok (FZZ).

- wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tyś mieszkańców w wybranych krajach OECD (średnia OECD: 9,4, Polska 5,24).

Prezes NRPiP, Zofia Małas:

- prezentacja liczby i struktury wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych wskazuje na brak zastępowalności pokoleń;

- przedstawienie prognozy brakującej liczby pielęgniarek i położnych w latach 2018-2033;

- przedstawienie liczby pielęgniarek, położnych występujących o zaświadczenia niezbędne do uznania kwalifikacji w Państwach UE -w ostatnich latach zmniejszyła się liczba występujących o takie wnioski. Może to świadczyć o tym, że pielęgniarki są coraz starsze i nie są zainteresowane emigracją;

- przedstawienie liczby obywateli innych Państw zarejestrowanych w Polsce jako pielęgniarki lub położne;

Pani Krystyna Ptok (FZZ): należy podkreślić kontekst starzejącego się społeczeństwa – wnioskuje aby problem dotyczący kadr medycznych przenieść na poziom posiedzenia plenarnego RDS – jest to temat bardzo istotny.

ZRP: powinniśmy problem traktować systemowo – pielęgniarki nie powinny być uprzywilejowaną grupą społeczną.

Przewodniczący Lubomir Jurczak: zarządzenie głosowania w sprawie przeniesienia problemu dotyczącego kadr medycznych na poziom posiedzenia plenarnego RDS. Nie ma głosów sprzeciwu. 14 dni na sporządzenie stanowiska dotyczącego tego problemu w trybie obiegowym.

Ad. 3)

Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – normy prawne i zagadnienia szczegółowe.

- elementy systemu realizowanego przez MZ słabo współpracują z NFZ (np. e-recepta w której zapomniano o części rozliczeniowym programu). Czas zakończyć dyskusję o finansowaniu systemu.

- wniosek Przewodniczącego o przeniesienie tego tematu na posiedzenie plenarne RDS – wniosek został przegłosowany.

ZRP: Czy lekarz/pielęgniarka który/a prowadzi działalność indywidualną bez kontraktu z NFZ nie będzie zobowiązana prowadzić dokumentacji elektronicznej?

CSIOZ Zobowiązuje się na następnym spotkaniu podzespołu przedstawić szczegółową informację nt. elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Wniosek o zaproszenie nowego Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego na następne posiedzenie podzespołu.

Sporządził: Jan Polaczek (FZZ)