W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie z delegacją duńskiej centrali związkowej LO.dk. Rozmowy dotyczyły sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce i Europie: liczby pielęgniarek i położnych, różnic w wynagrodzeniach, warunków zatrudnienia i pracy, promocji zawodu.

Z ramienia OZZPiP w spotkaniu uczestniczyły: Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz i Przewodnicząca Regionu Pomorskiego OZZPiP p. Krystyna Dębkowska,