Przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP w osobach: Wiceprzewodnicząca Longina Kaczmarska, Członkowie: Krystyna Ptok i Zofia Czyż  oraz Rzecznik Halina Peplińska, w dniu 18 czerwca 2015r. wzięli udział  w Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, wyrażając tym samym poparcie OZZPiP dla strajkujących tam pielęgniarek. Rzecznik Związku – Halina Peplińska podczas sesji przedstawiła Stanowisko nr 1 z Nadzwyczajnego  Posiedzenia Zarządu Krajowego  z dnia 18 czerwca 2015r. Pomimo, że organizacja związkowa prowadząca spór nie jest zrzeszona w OZZPiP, jednak problemy podnoszone w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez OZZPiP. Stanowisko zostało skierowane do władz powiatu wyszkowskiego o natychmiastowe  i aktywne włączenie  się w rozwiązanie powstałego sporu, pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją szpitala. Stanowisko zawierało także  oczekiwania Zarządu Krajowego, że podczas sesji wycofane zostaną zwolnienia dyscyplinarne jakie zostały wręczone działaczkom związkowym. Przedstawione związkowcom  zarzuty są zdaniem Zarządu Krajowego OZZPIP niezrozumiale i godzą w samorządność działania organizacji związkowych. Ich celem  najprawdopodobniej jest zastraszenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które  przystępuje do sporów zbiorowych i podejmuje akcje protestacyjne i strajkowe na terenie całego kraju.

 Halina Peplińska, Rzecznik OZZPiP