10 wyrok SN 17.07.2009 nielegalny strajk i zwolnienie działacza

Jeżeli w procesie nie potwierdziły się zarzuty pracodawcy, że doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika będącego działaczem związkowym, podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, podstawowych obowiązków pracowniczych, niezgodne z prawem zwolnienie […]

Jak planować czas pracy pielęgniarek?

„Wskazane jest wydłużenie dniówek roboczych personelowi medycznemu. Ale trzeba je planować z góry na cały okres rozliczeniowy, uwzględniając przy tym konieczność wymiany informacji o leczeniu i pacjentach
Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych całodobowo przeważnie zatrudniają […]

Nie ma Cię na grafiku, ale jesteś w pracy,odnotowujesz czynności, CZY ROBISZ TO ZGODNIE z PRAWEM?

Oczywiście przedstawiona w opisie sytuacja jest całkowicie niezgodna z przepisami prawa pracy (art. 128 § 1 k.p.).
Czas pracy jest to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Czas pracy musi być ewidencjonowany przez […]

Umowa o pracę

Podstawowe pojęcia dotyczące umów związanych z pracą

 

Wzory pism

Wzór pisma jako odpowiedź ZZ na zamiar zwolnień pielęgniarek

Wzór pisma sprzeciw ZZ na nałożoną karę nagany

 Wzór pisma ZZ w sprawie zaniżonej obsady […]

Zagrożenia przy przechodzeniu na kontrakty

Jakie są zagrożenia przy propozycjach Pracodawcy przechodzenia na kontrakty i na co należy uważać negocjując umowy.