Prawnik radzi: sprawy związkowe

10 wyrok SN 17.07.2009 nielegalny strajk i zwolnienie działacza

Jeżeli w procesie nie potwierdziły się zarzuty pracodawcy, że doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika będącego działaczem związkowym, podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, podstawowych obowiązków pracowniczych, niezgodne z prawem zwolnienie […]

Umowa o pracę

Podstawowe pojęcia dotyczące umów związanych z pracą

 

Wzory pism

Wzór pisma jako odpowiedź ZZ na zamiar zwolnień pielęgniarek

Wzór pisma sprzeciw ZZ na nałożoną karę nagany

 Wzór pisma ZZ w sprawie zaniżonej obsady […]