glucophage in india Poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych to główny cel porozumienia, które zawarły w środę Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Ma być to odpowiedź na pogorszenie warunków wykonywania tych zawodów.

„Sukcesywnie dochodzi do zwiększania nakładanych na pielęgniarki i położne kolejnych obowiązków, w tym także niezwiązanych z kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi. Nastąpił realny spadek wynagrodzeń. (…) Nie ma również żadnych przesłanek pozwalających wnioskować, aby rząd oraz parlament zamierzały zrealizować obiecywane zmiany w ustawodawstwie” – czytamy w przesłanym PAP porozumieniu.

W porozumieniu OZZPiP i NRPP zobowiązały się m.in. do wspólnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy państwowej oraz administracji – państwowej i samorządowej.

Porozumienie przewiduje także wspieranie się w działaniach, które indywidualnie zastrzeżone są dla związku lub samorządu zawodowego, a także prowadzenie kampanii informacyjnej na temat zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek i położnych – ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji zawodowej.

Strony mają też wspierać zawieranie wspólnych porozumień w poszczególnych województwach między strukturami regionalnymi OZZPiP, a okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych. Wspólnie mają też podejmować inne działania, „które będą konieczne do reprezentacji i obrony godności zawodowej pielęgniarek i położnych”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. Jest także największym związkiem zawodowym skupionym w 400-tysięcznej centrali Forum Związków Zawodowych. Związek został założony w 1995 r. i w tej chwili liczy ok. 80 tys. członków. Działa w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z 1991 r. Jak informuje NIPiP, jest to najliczniejsza grupa zawodowa w Polsce, licząca ponad 300 tys. członków. Jednostkami organizacyjnymi samorządu są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz 45 izb okręgowych.(PAP)

źródło: www.gazeta.pl