Trzy centrale związkowe przekazały na ręce Premier Ewy Kopacz pismo w sprawie prac nad nową formułą dialogu społecznego.

PRZECZYTAJ TREŚĆ PISMA [KLIK]