Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zapraszam do współpracy i zapoznania się z naszymi działaniami, skupionymi w 16 Regionach Polski i 600 Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych. Reprezentujemy ca 80 tysięcy Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, którzy w procesie leczenia pacjenta odgrywają bardzo ważną i priorytetową rolę. W środowisku tzw. „białego personelu” nasza praca, poparta kompetencjami i zaangażowaniem, powinna być doceniana i o to usilnie zabiegamy. Pamiętamy, że w naszym zawodzie występuje niewspółmiernie do innych najwięcej ryzyk związanych ze środowiskiem pracy, które przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo i higienę pracy. Tak duża odpowiedzialność, to jedna z wielu przesłanek do radykalnego działania w celu podwyższania komfortu pracy i wynagrodzeń, jakie pozwolą nam godnie, z satysfakcją pracować i żyć, a w konsekwencji podnosić jakość usług dla dobra każdego Pacjenta.

Z przekonaniem o konstruktywnej współpracy
Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP

Bieżące działania

19.072018

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji wdrożenia programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego. Temat przedstawiali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król i Prezes NFZ Andrzej Jacyna. Wiceminister przedstawił trzy obszary Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego tj.: psychiatrię dorosłych psychiatrię dzieci i młodzieży psychiatrię uzależnień Celem programu pilotażowego jest wdrożenie modelu środowiskowego opieki psychiatrycznej w Polsce. Program

19.072018

W dniu 29 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej OZZPiP p. Krystyny Ptok oraz Rzecznika OZZPiP p. Iwony Borchulskiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich p. Adamem Bodnarem. Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że pismo z 2002 r. skierowane przez ówczesnego RPO prof. Zolla do ówczesnego Ministra Zdrowia p. Łapińskiego sygnalizujące problemy dotyczące grup zawodowych pielęgniarek

POROZUMIENIE 2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE POROZUMIENIA

WYNAGRODZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAPORT Z BADAŃ

Z kim współpracujemy?

Członkostwo w OZZPiP

Katalog Korzyści

Katalog Korzyści


Czytaj dalej
Wstąp do nas

Wstąp do nas


Czytaj dalej
Zebranie Członków

Zebranie Członków


Czytaj dalej
Dokumenty wyborcze

Dokumenty wyborcze


Czytaj dalej

Akty prawne, na których pracujemy