Ochrona danych osobowych

word Czy pracodawca może wykorzystywać zdjęcie pracownika bez jego zgody
 word Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o prace lub nałożyć na nią karę porządkową
 word Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską
 word Czy szpital ponosi odpowiedzialność za nieusunięcie danych osobowych z dzierżawionego sprzętu
 word  Czy dopuszczalne jest zadanie od pracownika przedłużenia rocznego zeznania podatkowego
 word Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy osób pozostających pod jej ochroną
 word Czy pracodawca ma prawo za pomocą specjalnego urządzenia skanować linie papilarne pracowników w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia
 word Czy przetwarzanie przez pracodawce danych dotyczących nazwiska rodowego matki pracownika jest zgodne z prawem Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej u danego pracodawcy
 word  Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej u danego pracodawcy
 word  Czy pracownik ma prawo wglądu w swoja dokumentacje prowadzona przez byłego pracodawcę
word  Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączacych zatrudnione u niego osoby
word Czy pracodawca może wykorzystać akta osobowe w celu analizy grafologicznej donosu
word Czy organizacja związkowa może przekazać pracodawcy informacje zawierająca listę pracowników korzystających z jej obrony związkowej
word  Czy pracodawca udostępniając komornikowi dane pracownika ma także poinformować o tym pracownika
word  Czy wyniki obowiązkowych badan lekarskich mogą zostać wydane pracodawcy
word Czy praktyka udostępniania zbiorczej listy plac zatrudnionych pracowników innym pracownikom przy okazji odbioru przez nich u pracodawcy odcinka lis
word Czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych takie dane osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska
word Czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienna listę wynagrodzeń wszystkich pracowników