SPOTKANIE ZWIĄZKOWE W WIEDNIU / 27-28.02.2014

W dniach 27-28 lutego br. delegacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniareki Położnych w osobach: Przewodnicząca p. Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Janina Zaraś uczestniczyła w spotkaniu w przedstawicielami największej centrali austriackich związków zawodowych Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), która skupia pracowników medycznych i socjalnych. Celem spotkania było nawiązanie współpracy z organizacjami funkcjonującymi w ochronie […]

SPOTKANIE ZWIĄZKOWE W OSLO / 25-26.03.2014

W dniach 25-26 marca 2014 r. delegacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w osobach: Przewodnicząca p. Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Zdzisław Bujas przebywała w Oslo, gdzie uczestniczyła w spotkaniach z kolejno: centralą związkową UNIO oraz związkiem zawodowym pielęgniarek przynależącym do tej centrali.  Celem spotkania była wymiana wiedzy oraz […]

SPOTKANIE ZWIĄZKOWE W BERLINIE / 1.04.2014

W dniu 1 kwietnia 2014 r. delegacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w osobach: Przewodnicząca p. Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Zdzisław Bujas spotkała się z przedstawicielami, drugiej pod względem wielkości, liczącej ponad 2 miliony członków, organizacji związkowej Ver.di w Berlinie, zrzeszającej również pracowników ochrony zdrowia, do których oprócz […]