Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z pracami Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia oraz podzespołu do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Materiał będzie aktualizowany w toku prac zespołów.

1. Pismo OZZPiP i FZZ dotyczące wynagrodzenia minimalnego pielęgniarek i położnych z 10 grudnia 2015 r.

2. Projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą .

3. Informacja ze spotkania podzespołu do spraw minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 13.04.2016 r.

4. Pismo OZZPiP w sprawie trybu podzespołu w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 15.04.2016 r.

5. Pismo FZZ w sprawie podzespołu powołanego do spraw minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących działalność leczniczą z dnia 18.04.2016 r.