Warszawa, 9.01.2018 r.

                                                                                           

                                                                                                             Profesor Łukasz Szumowski

                                                                                                             Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego ponad 78 tysięcy Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji powołania Pana na stanowisko Ministra Zdrowia.

Wyrażamy przekonanie, że Pana zasłużony autorytet, jakim Pan się powszechnie cieszy, potwierdza najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne, a co się z tym wiąże i organizacyjne, oraz jest wyznacznikiem postępującego rozwoju medycyny, jakim zawsze był Pan zainteresowany i na jaki liczymy.

Rozumiemy jak wiele wyzwań przed nami – i „tzw. białym personelem w skali makro”, który jako zintegrowany zespół, mający wspólne cele, osiągnie znacznie więcej, niż każda organizacja indywidualnie.

Pozostajemy otwarci na wzajemną, partnerską współpracę, która będzie wsparciem dla motywacji i poprawy warunków pracy, przekładających się na tworzenie przyjaznych relacji, jakie bezpośrednio wpływają na kulturę organizacji ochrony zdrowia, a co najważniejsze sprzyjają zdrowiu pacjentów i zadowoleniu pracowników.

Z całego serca – życzymy Panu zdrowia.

                                                          

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 (-) Krystyna Ptok

[ POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF ]